Medlemskap i Álbmut

Du är välkommen som medlem i Sametingspartiet Álbmut.

Medlemsavgiften
2018 är 75 kr 
Sätts in på

BG 398-8557

Märk talongen: Medlemsavgift med namn

Om du önskar regelbunden information från partiet. skicka din

e-postadress till:
lars-paul@albmut.se
så sätter vi upp dig på sändlistan