VAL TILL SAMETINGET

Albmut - Almetjh - Almasj - Folket

Du får bara sätta kryss i rutan för en kandidat.

 1. Lars-Paul Kroik, Partiledare, Borensberg
 2. Marita Granström, Sektionsledare/IT-koordinator, Sundsvall
 3. Karl Einar Enarsson, Vägledare, Umeå
 4. Eva Bergström, Skräddare, Kiruna
 5. Lilian Mikaelsson, Renägare, Älvsbyn
 6. Jon Sarri, Gruvarbetare, Kiruna
 7. Hans-Göran Holmberg, Pensionär, Blåvikssjön, Storuman
 8. Stina Sarri, Sjuksköterska, Kiruna
 9. Erika Lasko, Undersköterska, Rosvik, Piteå
 10. Jan-Olov Jansson, Kyrkvärd, Säter

 

 

Valet till Sametinget 2017

 

Nu drar valrörelsen igång inför valet till Sametinget. Kalendarium enlig nedan.

Vill du vara med och engagera dig i samepolitiken?

Vill du lyfta fram någon speciell fråga som du särskilt brinner för, hör av dig till partiet.

Du är välkomnar att arbeta med vår samepolitiskt om du känner att vår värdegrund stämmer med din.

 

Kontakta lars-paul@albmut.se vid frågor och intresse.

eller mobil 070-590 47 90

 

15 febr


Länsstyrelsen ska fatta beslut om överklaganden som rör den preliminära röstlängden

3 kap. 5a§

1 mars


Valnämnden ska senast denna dag upprätta den slutliga röstlängden

3 kap. 6§

15 marsGrupper, partier och liknande sammanslutningar ska senast denna dag ha anmält sig och sina kandidater till Valmyndigheten

3 kap. 9§

21 april

 

Valmyndigheten skickar röstkort/ytterkuvert till de röstberättigade.Brevröstningen kan börja.

3 kap. 7§

 

21 maj

 

VALDAG

Sista dag att skicka brevröst.

 

 

29 maj

Länsstyrelsen får tidigast börja räkna rösterna.

3 kap. 22§

 

Valet kan överklagas inom tio dagar från det att valresultatet kungjorts.

3 kap. 33§

 

Så här bedöms en valsedel

 

Om väljaren kryssar för två eller fler kandidater på valsedeln räknas det som en röst på den aktuella gruppen, partiet eller den liknande sammanslut­ningen.

Samma sak gäller om väljaren lägger ner två (eller fler) valsedlar i samma kuvert med samma beteckning men med olika kandidatuppsättningar eller olika markeringar för personrösten.

Länsstyrelsen tar inte hänsyn till strykningar eller tillskrifter av namn på valsedlar.

En valsedel bedöms som ogiltig om den:

 • saknar beteckning (t.ex. om beteckningen är överstruken),
 • har kännetecken som uppenbart gjorts med avsikt,
 • har mer än en partibeteckning (t.ex. om det ligger två eller flera valsedlar i samma valkuvert och de har olika partibeteckningar

Mandatfördelning mellan partier

När alla röster är räknade kan mandatfördelningen börja. De 31 mandaten (platserna) i Sametinget fördelas först mellan grupperna, partierna och de liknande sammanslutningarna. Beräkningssättet kallas den jämkade uddatalsmetoden och är samma som används vid valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige och valet till Europaparlamentet i Sverige.

Vid val till Sametinget finns det ingen spärr för hur många procent en grupp, ett parti eller en liknande sammanslutning måste ha för att få vara med i mandatfördelningen. Hela landet är en enda valkrets.

 

Fakta: Hur mandat fördelas, den jämkade uddatalsmetoden

För alla grupper, partier och liknande sammanslutningar räknas jämförelsetal fram. Det första jämförelsetalet får man genom att det totala antalet röster för respektive grupp, parti eller liknande sammanslutning delas med 1,4. Den grupp, det parti eller den liknande sammanslutningen som har högst jämförelsetal får det första mandatet och får därefter ett nytt jämförelsetal genom att röstetalet delas med 3. Övriga grupper, partier och liknande sammanslutningar behåller sina jämförelsetal tills de får mandat. När en grupp, ett parti eller en liknande sammanslutning får sitt andra mandat delas röstetalet med 5 för att beräkna nästa jämförelsetal, och efter tredje mandatet med 7 osv.