Lars-Paul Kroik                     
Lars-Paul Kroik

 

KANDIDATPRESENTATION  

Jag är pensionär sedan ganska lång tid och bor i Borensberg. Men ursprungligen kommer jag från Vilhelmina södra sameby där jag var renskötare och arbetade tillsammans med min far till jag fyllde 21 år.

 

Min födelseort är en liten fjällby som nu är avfolkad. Den ligger i norra Jämtland och heter Storjola. Gjorde värnplikten på Jägarskolan i Kiruna i början på 60 talet för att sedan tjänstgöra som FN soldat i Congo 62-63. Sedan 1963 är jag bosatt i södra Sverige men har aldrig tappat kontakten med renskötseln för mina föräldrar har varit renskötare och jag har ofta varit hemma och hjälpt till. 

 

Efter att ha arbetat på SAAB i Linköping fram till 1968 fick jag arbete på räddningstjänsten i Motala där jag var kvar till min pensionering 2003. Jag gillar idrott och har varit aktiv skidåkare, orienterare och sprungit långlopp under i stort sett hela mitt liv. Ett annat intresse är jakthundar, då främst gråhundar. Jag är också älghunddomare och dömer löshundprov och spårprov för älghundar.

 

Mitt politiska intresse är främst att alla samer, inklusive samer utan medlemskap i sameby, har lika rätt till land och vatten och att onödiga skillnader mellan samer tas bort. Med andra ord att det system som varit rådande sedan i vart fall 1928 års renbeteslag upphör och att samisk rätt knyts till folket samerna. 

 

Jag vill arbeta för:

Jag vill arbeta för att alla som känner sig som same ska betraktas som same. De ska kunna bli antagen i Sametingets röstlängd. Alla samer ska ha tillgång till sin samiska rätt.

 

Álbmut arbetar för att definition av ett folk och samers lika rätt och möjligheter

Álbmut anser att ingen, har rätt att ifrågasätta en annan persons etnicitet. Álbmut stöder FN systemets kriterier för att definiera ett urfolk: Självidentifikation, igenkännande och erkännande. Álbmut arbetar för att endast den som omfattas av ett beslut har överkla-gansrätt i förhållande till beslutet.

 

Renskötselrätten är en civilrättslig bördsrätt och för att kunna nyttja den krävs medlemskap i sameby. Álbmut arbetar för att staten ska vidta åtgärder så att varje samisk individ har lika tillgång till land och vatten och att lagstiftningen ändras så att onödiga skillnader mellan samer tas bort.

Lars-Paul Kroik