KANDIDATPRESENTATION Marita Granström

Jag bor i Indal och är uppvuxen i Sundsvall. Min släkt kommer från Rakasjö, (Frostviken sameby) som ligger inom i Jämtland. Jag jobbar som medicinsk sekreterare/IT-Koordinator. Intresserad av djur, natur, slöjd och rättvisefrågor.

 

Varför Saemie Álbmut - Samiska Folket?

Här finns renägare, ekonomer, slöjdare, lärare, administratörer, vårdpersonal m.m. En bredd på både människor och kunskap och en härlig känsla av att vara välkommen oavsett yrke eller bostadsort.

 

Vad jag vill jobba med som politiker?

  1. Jämställdhet i det samiska samhället inte minst i gubbväldets sápmi
  2. Säkerställa rennäringen och övriga samiska näringar för sápmis befolkning.
  3. Samisk tillhörighet för alla samer var de än bor.

 

Vad jag anser vara viktiga samepolitiska mål är först och främst att få slut på Svenskt tänkande vid beslut och styrdokument vid sametinget. Arbeta mot den interna samiska rasismen.

 

Jag vill arbeta för: 

Hur vi ta emot och bemöter samer som på grund av svensk samepolitik gått miste om sin samiska identitet?

Jag vill att det samiska samhället ska vara till för alla samer oavsett bostadsort, födelseort, yrke, eller läggning.

 

Álbmut arbetar för alla samers lika värde

De samer som sent upptäckt och bejakar sin samiska identitet får inte avvisas utan ska istället uppmuntras i sin strävan att förverkliga sina möjligheter att bejaka sin samiska identitet och kunna vara den man är och vill vara och därmed bli harmoniska, effektiva och kreativa människor och med detta bidrar till samisk kultur och det samiska samhället. Samma sak ska gälla för HBTQ rörelsen, en del är urbana samer och därför är frågan om alla samers lika värde viktigt.

 

Mötesdag på Gaaltjie