KANDIDATPRESENTATION

Eika LaskoUndersköterska, Rosvik, Piteå.

 

Jag är med i Álbmut eftersom partiet har mycket av mina egna värderingar.