KANDIDATPRESENTATION

Stina Sarri

Sjuksköterska, Kiruna
Särskilt intresse:
Samiskt självbestämmande

 

Självbestämmande

Samer är ett erkänt folk och har därför rätt till självbestämmande, rätt till land, vatten och resurser. Sametinget är Folket samernas främsta företrädare.

Álbmut kommer att fortsatt slå vakt om och förstärka Sametingets integritet och självbestämmande i enlighet med Urfolksdeklarationen och inom ramen för det svenska samhället.

Sametinget ska vara det organ som uttrycker den samiska folkviljan som avsikten är. Detta eftersom Sametinget är ett utryck för demokrati och samiskt självbestämmande.