KANDIDATPRESENTATION

Jon-Andreas Sarri

Gruvarbetare, Kiruna

Jag är med i Álbmut då det partiet har mycket av mina egna värderingar.