Eva Bergström

Eva Bergström

 

KANDIDATPRESENTATION 

Jag vill arbeta för:

Renskötseln som är viktig för den samiska kulturen.

 

Álbmut står för rennäring och renmärken

Álbmut anser att renskötseln är ett av de viktigaste uttrycken för samisk kultur och har sin givna plats under folkstyret och dess frågor ska hanteras professionellt. Vi arbetar för att renskötseln ska utvecklas och bevaras och att Sametinget ska före-träda rennäringen.

 

Álbmut arbetar för att alla renmärken som avlysts ska åter registreras på sina ursprungliga ägare även om de inte kom-mer att driva renskötsel.