Lilian

Lilia Mikaelsson

 

KANDIDATPRESENTATION

Jag vill arbeta för:

Samiskt självbestämmande.

 

Álbmut arbetar för självbestämmande

Samer är ett erkänt folk och har därför rätt till självbestämmande, rätt till land, vatten och resurser. Sametinget är Folket samernas främsta företrädare.

 

Álbmut kommer att fortsatt slå vakt om och för-stärka Sametingets integritet och självbestäm-mande i enlighet med Urfolksdeklarationen och inom ramen för det svenska samhället.

 

Sametinget ska vara det organ som uttrycker den samiska folkviljan som avsikten är. Detta eftersom Sametinget är ett utryck för demokrati och samiskt självbestämmande.