HBTQ rörelsen

 

Álbmut och HBTQ rörelsen.

Det är bra att människor tar steget fram och visar vem man är och vill vara och därmed kan bli hela som människor.

HBTQ rörelsen som rörelse betraktad är inget påhitt utan äkta vara. Den kommer från folkdjupet och folksjälen. Människor riskerar uteslutning när de meddelar omgivningen sitt budskap.

Trots riskerna gör man detta likafullt och samtidigt får Sverige perspektiv på att samer är ett folk med mångfald likt andra folk.

 

Det är bättre se samiska HBTQ personer som representerar en del av mångfalden i en befolkning och som speglar en bild av verkligheten än att se samer iklädd kolt och mössa med röd tofs sittande i en ackja dragen av en ren.

 

Det senare är en förlegad syn på hur man från samhällets sida generellt betraktar samer i Sverige. Detta är inte en relevant syn på samer i allmänhet och tillhör forntiden.

 

Både Álbmut och HBTQ rörelsen står på berggrund med utgångspunkt i folkrättens principer och har inte heller några påklistrade attityder.

 

Álbmut stöder HBTQ rörelsen i dess strävan att förverkliga människors möjligheter att kunna vara den man är och vill vara och därmed bli hela och effektiva som människor.