Sametingets plenum 5-9 februari 2018 i Östersund med firande av 100 årsminnet av det första mötet 1918 anordnat av samer i Sverige den 6 februari 2018

 

 

2017-10-11

Rapport från Plenum i Kiruna 2-5 oktober 2017 finns nu att läsa under rapporter.

Álbmuts styrelse efter årsmötet 2017-08-05

Lars-Paul Kroik                  

Marita Granström             

Eva Bergström                   

Karl-Einar Enarsson           

Jon Sarri                             

 

Lilian Mikaelsson               

Stina Sarri 

Nina Skårpa                         

Ordförande

Vice ordförande

Kassör

Partisekreterare

Ledamot

 

Suppleant

Suppleant

Suppleant