2018–02–18

Sametingets presidium har möte om begärt extra plenum den 21 februari 2018

 

2018-02-15

Sametinget har möte om Sanningskommissionen den 6–7 mars 2018 i Kiruna

 

2018-02-13

Reflektioner från plenum i Östersund 5–9 februari 2018 går att läsa under rapporter

Álbmuts styrelse efter årsmötet 2017-08-05

Lars-Paul Kroik                  

Marita Granström             

Eva Bergström                   

Karl-Einar Enarsson           

Jon Sarri                             

 

Lilian Mikaelsson               

Stina Sarri 

Nina Skårpa                         

Ordförande

Vice ordförande

Kassör

Partisekreterare

Ledamot

 

Suppleant

Suppleant

Suppleant