Rapport från plenum i Tärnaby 20 – 23 maj 2019

Måndag 20 maj började med partiverläggningar Lars-Paul Kroik och jag (Karl-Einar Enarsson) träffades för genomgång.

Sedan samlades alla opposionspartierna till överläggningar. Vi kom överens om att lämna en misstroendeförklaring mot renäringsnämndes ordförande och styrelseordförande för att de inte hade ifrågasatt Naturvårdsverkets beslut om en vargföryngring i Jämtland.

Övriga punkter som behandlades under plenum var att Sametinget vill att Riktsdagen tillsätter en Sanningskommition för att kommatill rätta med historiska och nutida övergrepp och att de arbetar för en konsultationsordning mellan samiska folket och Svenska staten. Det äskades om en utökning av Sametingets budget och insatser för att stärka det samiska språket.

Vidare debatterades Sametingets beslut om att höja styrelsearvoden.

Oppositionen hade motionerat om ett oppositionsråd som skulle arvoderas för att de skulle kunna träffas och förbereda ärenden inför plnum. Motionen röstades ner.

Det hölls två seminarier:
Tisdag: Modern Samepoletik
Onsdag: 100 år av renbetsekonventionen och tvångsförflyttning som problemösning i svensk samepoletik.

Karl-Einar Enarsson

 

 

Plenum 21 - 23 maj

 

Seminarium Urfolksrätt & internationell strategi 20 maj kl 15.30 Folketshus
Seminarium Ny samepolitik 21 maj kl 15.30 Folketshus  

Seminarium 100 år av renbeteskonvention och tvångsförflyttning som problemlösning av svensk samepolitik 22 maj kl 15.00 Folketshus

 

Plenum startar 21 maj klockan 08.30
Program
 

Föredragningslista

§ 24 Politisk uttalande från sametinget

Bordlagda motioner

§ 26 styrelsens redovisning

§ 26,2 Nämndernas redovisning

§ 27 Budget 2019

§ 28 Ekonomiska förmåner

§ 29 Klimatanpassning 

§ 30 OECD-utredningen

§ 31 Giellagáldu

§ 32 valärenden

§33 Anmälan av motioner

Uppdaterad 190511 

 

 

 

190504

Partistämma 4 maj 2019

 

Partiet valt ny ordförande Joakim Påve.

 

Vi tackar Lars-Paul kroik för sitt engagemang under alla år han varit partiledare. Hans engagemang för alla samer utanför renskötseln. Hans kunnande i alla lagar och paragrafer.

 

190404

Sametingapartiet Álbmut har årsmöte lördag den 4 maj 2019 hemma hos Karl Einar Enarsson i Umeå med början kl.10,00

 

190225

Rapport från Sametingets plenum i Örnsköldsvik 19-21 februari 2019 finns att läsa under Rapporter

 

190202

Plenumsmöten

Sametingets folkvalda organ håller plenum tre gånger per år. Aktuella handlingar finns för nedladdning på www.sametinget.se cirka en vecka innan.

Kommande plenum 2019:

  • v. 8      19-21 februari i Örnsköldsvik
  • v. 21    21-23 maj i Tärnaby
  • v. 48   26-28 november i Haparanda

 

181126

Kommentar till debatten från Sametingets plenum i Storforsen 12-16 november 2018 finns att läsa under rapporter. 

 

181006

13-15 november 2018

Plenum

Bredsel (Storforsen)

Sametingets tredje plenum för året äger rum i Bredsel (Storforsen).
Se mer information och program på www.sametinget.se 

 

181119

Under fliken rapporter kan man läsa kommentarer och reflecktioner om akttuella händelser inom samepolitiken. Idag 19 november 2018 ett nytt inlägg: "Rapport från Sametingets plenum 12-16 november 2018 Storforsen Bredsel"

 

180513

Plenumsmöten

Sametingets folkvalda organ håller plenum tre gånger per år. Aktuella handlingar finns för nedladdning i högerspalten cirka en vecka innan.

Kommande plenum 2018:

  • v. 21:
    Extra plenum 22 maj i Saxnäs
    Ordinarie plenum 23-25 maj i Saxnäs
  • v. 46: 13-15 november i Bredsel

Protokoll
De senaste protokollen finns i dokumentbanken. Protokollen läggs ut så snart de är justerade.

Plenum
Sametingets folkvalda organ, plenum, består av 31 ledamöter som är valda för fyra år. Ledamöterna representerar under mandatperioden 2017-2021 nio samepolitiska partier. Plenum sammanträder tre gånger per år.

Nämnder
Sametingets plenum utser ledamöter till kulturnämnden, valnämnden, näringsnämnden, rennäringsnämnden, språknämnden och Sameskolstyrelsen (som är en egen myndighet). Plenum utser även ett ungdomsråd.

Presidium
Plenum väljer ett presidium med ordförande (talman) och tre vice ordförande som förbereder och leder plenums möten.

Styrelse
Plenum utser inom sig en styrelse med högst sju ledamöter.

 

180512
FN rapport från utfrågningen av Sverige i Geneve 2-3 maj 2018